landkaartPrinsenlaantje ( tussen gele sterretjes)

Stichting tot Behoud Prinsenlaan en ommelanden.

Waar ligt het Prinsenlaantje?
Het Prinsenlaantje is het onbebouwde deel van de Prinsenlaan dat loopt vanaf de dorpsrand van Maartensdijk tot aan de Nieuwe Weteringseweg in Groenekan. Het is een cultuurhistorisch overblijfsel van een weg die gelopen heeft van Hollandsche Rading naar Utrecht.

Wie zijn wij?
De Stichting tot behoud van de Prinsenlaan en ommelanden is een stichting, die is opgericht door burgers van de gemeente De Bilt (burgerinitiatief), gericht op het behoud, verantwoord beheer en zo mogelijk herstel van de groene ruimte rondom het dorp Maartensdijk.

Wat kunnen wij?
In de stichting is veel deskundigheid verzameld van inwoners van Maartensdijk op het gebied van ecologie, flora en fauna van het gebied en historische landschapselementen. We hebben veel goede contacten met de boeren in ons woongebied, alsook met de natuur en milieuorganisaties in de regio.

drinkpoel

Wat willen wij?
We beogen de plaatselijke kennis die er in het gebied rondom het historische Prinsenlaantje, ( dat overigens veel langer was dan tegenwoordig), te verdiepen en verspreiden onder belangstellenden. Waar het nodig is zullen we de ecologische waarden verdedigen, en ons inzetten voor behoud en herstel van groene elementen, zoals elzensingels, bosjes en drassige slootkanten.

Beleidsplan
Beleidsplan 2018-2022

Financiële verantwoording
FinanciŽle verantwoording 2022

Contact
Heeft u opmerkingen over deze website of relevante informatie over het Prinsenlaantje en het gebied daaromheen? Mail naar: info@prinsenlaantje.nl.