Actuele ontwikkelingen
prinsenlaantje

'Omgevingsvisie van het college van De Bilt is vaag en weinig concreet verhaal'

In juli werd de Concept Omgevingsvisie gepubliceerd, waarin het college van Burgemeester en Wethouders schetst hoe de gemeente De Bilt de leefomgeving de komende 20 jaar wil ontwikkelen. Tot 24 september konden inwoners van de gemeente commentaar leveren op deze beleidsnota en de bijbehorende MER-rapportage waarin de milieueffecten van het voorgestelde beleid in kaart worden gebracht. Het bestuur van de Stichting Behoud Prinsenlaan is van mening dat de Omgevingsvisie een vaag en weinig concreet verhaal is. Er worden tal van beleidsterreinen in kaart gebracht, maar er wordt weinig of geen concreet beleid voorgesteld.
Klik hier voor de complete zienswijze op de Omgevingsvisie en de bijbehorende MER-rapportage die het bestuur van de Stichting Behoud Prinsenlaan heeft ingediend bij de gemeente.

Meer nieuws op onze Facebook-pagina

zonnepark

BeleidsplanSBP 2024-2028

Het bestuur van de Stichting Behoud Prinsenlaan heeft zijn beleidsplan vastgesteld voor de periode 2024-2028. Daarin worden doelen geformuleerd met betrekking tot natuurbehoud, woningbouwplannen in Maartensdijk en alternatieve energiebronnen (windmolens, zonnevelden).

Lees meer