Resultaten

Golfbaan (2008)

golfbaan
Uit een enkel zinnetje in de Nota Economisch Beleid van de gemeente De Bilt, blijkt dat de gemeente voornemens is vergunning te verlenen voor de aanleg van een golfbaan in het gebied links of rechts van het Prinsenlaantje en de bouw van een conferentiecentrum.
De Stichting Behoud Prinsenlaan en ommelanden ( SBP) heeft bij gemeente en provincie aangetoond dat hierdoor een waardevol natuurgebied onherstelbaar aangetast zou worden. Dankzij de provincie is de aanleg van een golfbaan in dit gebied verhinderd.

Uitbreiding Koningsbed

KoningsbedKoningsbed
De conferentiecentrum ‘Het Koningsbed’ wilde de bed- en breakfast-accomodatie ombouwen en uitbreiden tot een hotelfaciliteit. Daartoe moest het bestemmingsplan gewijzigd worden. De SBP vreesde door vergrote verkeersdrukte en  grotere receatiedruk nadelige gevolgen voor het  Prinsenlaantje.
Na intensief overleg met de eigenaar van het Koningsbed en de gemeente zijn drie zaken afgesproken:

  • De uitbreiding van de nieuwe bebouwing moet ingepast worden in de bestaande bouw
  • Het Prinsenlaantje en de kavel naast het Prinsenlaantje in het verlengde van het conferentiecentrum, krijgen bestemming natuur.
  • Er wordt voor het Prinsenlaantje en de kavel daarnaast een natuurontwikkelingsplan opgesteld waarin de aanleg van de nieuwe natuur op het kavel vastgelegd wordt en tevens het onderhoud van het Prinsenlaantje in de toekomst. Deze verplichting wordt bij eventuele verkoop ook opgelegd aan de nieuwe eigenaar.

Verbreding van de A27

A 27A 27
Tijdens de uitbreiding van de A 27 heeft de SBP overleg gehad met Rijkswaterstaat over de compenserende maatregelen die nodig waren om de natuur die door de uitbreiding van de A27 zou verdwijnen te compenseren.

Nationaal park De Utrechtse Heuvelrug

Utrechtse heuvelrug
De SBP heeft zich aangesloten bij het ‘Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug’.
‘Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug’ is opgericht in 2003 en is een samenwerkingsverband van meer dan 30 partijen o.a. landgoedeigenaren, natuurorganisaties, provincie Utrecht, gemeenten, terreinbeheerders en belangenorganisaties. De partijen zetten zich gezamenlijk in voor betere bescherming, beheer en ontwikkeling van de Utrechtse Heuvelrug.