ANBI informatie

Bestuur:

Voorzitter: Vacature

Secretaris: Peter Janssen, Maartensdijk

Penningmeester: Jaap Vermeulen, Groenekan

Leden: Vacant

 

ANBI informatie:

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.K.v.K: 30237618

RISN:8191.11.776

Bankrek. NL73RABO0103284826 ten name van de Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden te Groenekan

Naamloos Prognose 2024

FinanciŽel Jaarverslag 2023