Zonne-energie

N.B Informatie op omgekeerd chronologische volgorde; het meest recente bericht staat dus bovenaan.

Nieuwsbrief januari 2020

Zonnepark Achterwetering:
voor of tegen?

zonnepanelenvoorbeeld Zonneweide
Het initiatief van IX Zon uit Leiden om duizenden zonnepanelen, ter hoogte het landgoed Persijn, tussen de spoorlijn en de koningin Wilhelminaweg te willen plaatsen, maakt dat veel inwoners van Maartensdijk vragen hebben over de mogelijke gevolgen voor natuur en landschapsbeleving.
Het bestuur van SBP merkt op dat tal van organisaties (de voltallige milieubeweging, Natuur en Milieufederatie Utrecht, dassenwerkgroep Sticht en ’t Gooi) aangegeven hebben onder voorwaarden positief te staan tegenover het plan. Wij scharen ons bij dat gezelschap, maar stellen wel voorwaarden wat betreft onder meer plaats en hoogte van de panelen, herstel van het oorspronkelijke slagenlandschap en  zichtbaarheid van de panelen vanaf de provinciale weg.