ANBI informatie

Bestuur:

Voorzitter: Vacature

Secretaris: Peter Janssen Maartensdijk

Penningmeester: Jaap Vermeulen Groenekan

Leden: Vacant

ANBI informatie:

K.v.K: 30237618

RISN:8191.11.776

Bankrek. NL73RABO0103284826 ten name van de Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden te Groenekan

Beleidsplan 2018-2022

FinanciŽel Jaarverslag 2021