De Rode Lijsten.

 

Op basis van Europese afspraken worden er per land zgn. Rode lijsten opgesteld van in hun voortbestaan bedreigde soorten en de beschermingsmaatregelen die nodig zijn. Bij beleid en beheer worden overheden en terreinbeheerders geacht rekening te houden met deze lijsten. De soorten zijn niet wettelijk beschermd, tenzij dat via de Flora en fauna Wet geregeld is. In de praktijk staan veel rode lijst soorten onder bescherming van de wet. De lijsten worden in opdracht van het ministerie van LNV gemaakt en regelmatig geactualiseerd. De laatste versies zijn uit 2004. Van alle genoemde soorten wordt aangegeven wat de trend is voor deze soort (verdwenen, ernstig bedreigd, bedreigd) en wat de zeldzaamheid is ( kwetsbaar of gevoelig).

EditRegion3