Stichting behoud
naam
en ommelanden
herfst voorjaar

Het landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn gebied.

 

Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijn gepresenteerd

Herstel Prinsenland opgenomen in “LOP” Kromme Rijngebied

.

De gemeente De Bilt heeft op 3 september 2009 het landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor het Kromme Rijngebied gepresenteerd.

Het landschapsontwikkelingsplan (LOP) bestaat uit een aantal delen:

Inventarisatie en analyse Hierin wordt beschreven de feitelijke situatie van het gebied. Niet alleen een beschrijving van de agrarische structuur en bedrijvigheid, maar ook de ecologische hoofdstructuur, de aanwezige ecosystemen en vegetatietypen en de huidige plannen die voor dit gebied gemaakt zijn.
Landschapsvisie deel A en deel B Zij vormen de eigenlijke LOP. Zij geven voor de 3 hoofdgebieden ( de heuvelrug, het Kromme Rijn gebied en het veen-weide gebied) de gewenste ontwikkelingen aan op o.a. agrarisch gebied, natuur gebied, recreatie, etc.
Bij deze visie horen de kaarten:
landschapsvisie
deelgebieden
natuurvisie
natuurlijke kwaliteiten
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten
visie De Bilt
uitvoeringsprogramma De Bilt
Uitvoeringsprogramma Dit deel geeft aan wie wat zou moeten gaan doen en hoe het een en ander gefinancierd moet worden.
Hierbij hoort kaart
uitvoeringsprogramma
Ontwikkelingsrichtingen is een globale visie op de toekomst. In welke richting zou het gebied zich in de toekomst kunnen/moeten ontwikkelen.
-