Stichting behoud
naam
en ommelanden
herfst voorjaar

Chronologisch verslag van plan van Gemeente De Bilt om in het Prinsenlaangebied een golfbaan te realiseren

Standpuntnotitie van de stichting d.d. mei 2008

Commissievergadering 12 juni 2008 over de wenselijkheid van een golfbaan ten oosten van de A 27.

Vergadering Commissie Burger en Bestuur 13 november 2008

 Voorzitter: Boos (VVD), wethouder: Mittendorff (PvdA)

Het officiële verslag van deze vergadering van de comm Burger en Bestuur op 13 november.

 

Vergadering  Commissie Burger en Bestuur 11 december 2008

spotprent 4-klank

Vierklank 21 januari 2009

Verslag Raadsvergadering 18 december 2008:

 

Verslag Provinciale commissie Ruimte Groen en Water op 6 april 2009

 

 

 

-