'Prinsenlaantje' wint de milieuprijs van natuur- en milieufederatie Utrecht en het IVN- consulentschap

prijs zelf

Prijs behorend bij de eervolle vermelding

Bij de uitreiking van de jaarlijkse milieuprijs van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en het IVN-consulentschap Utrecht  heeft de Stichting Behoud Prinsenlaan e.o. een eervolle vermelding gekregen! We zijn door twee organisaties genomineerd voor deze prijs in de categorie “duurzaamheid”, en de jury heeft de activiteiten van de stichting zo opmerkelijk gevonden, dat zij vond dat we een pluim verdienden! Bij deze prijs hoort een oorkonde en een klein kunstwerk in de vorm van een eierschaal.

We zijn erg blij met deze onderscheiding, omdat de jury niet alleen het duurzaam behoud van het landschap rondom onze dorpen waardeerde, maar ook de wijze van samenwerken met andere organisaties zoals de lokale boeren en het op gang krijgen van massale weerstand tegen de golfbaanplannen bij de plaatselijke bewoners.

 Citaatuit het juryrapport: “De stichting heeft zich met succes ingezet voor het behoud van het boerenlandschap rondom Maartensdijk en heeft de aanleg van een golfbaan in het gebied voorkomen. Het betreft een karakteristiek polderlandschap dat een overgang markeert tussen het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Door de acties van de Stichting kunnen recreanten, wandelaars en fietsers ook in de toekomst nog genieten van dit coulissenlandschap met zijn karakteristiek kavelstructuur…..Het ging niet alleen om protest, maar ook om bewustwording bij bewoners van de gemeente…De gemobiliseerde weerstand was zo groot, dat de gemeenteraad daar niet aan voorbij kon gaan en de plannen definitief heeft geschrapt….Heel sterk aan de activiteiten van de stichting is dat … men nu samen met de boeren en natuurorganisaties aan de slag wil gaan met versterking van het bestaande landschap, zodat het weer teruggebracht wordt in oude glorie.”

 

Bestuurslid Maud Draaijer ontvangt de oorkonde uit handen van Hr van de Berg van de provincie Utrecht.

Maud neemt prijs in ontvangst

EditRegion3