Stichting behoud
naam
en ommelanden
herfst voorjaar

Bronnen en informatie.

Bronnen

Artikel Biltsche Courant 9-12-2009 Overzicht over doelstellingen van de stichting en wat bereikt is in 2009
Artikel Vierklank door K.Kolenbrander 21-5-2008 Artikel over de geschiedenis van het Prinsenlaantje
Bijdrage SBP aan Bilts manifest.htm Bijdrage van de stichting Behoud Prinsenlaan en ommelanden aan het Bilts Manifest. Het Bilts manifest is de visie van de gemeente De Bilt op de groene ruimte van de gemeente
Dassen en Golfbanen duurzaam samen (april 2005) Rapport van Arcadis i.o.v. Provincie brabant over de (on)mogelijkheid van dassen en golfbanen
Folder Dassen Samenvatting van belangrijkste gegevens over dassen, hun levenswijze en leefgebied; toegespitst op gebied Prinsen-west. Kan gedownload en geprint worden ter informatie
Kaart ecologische verbindingszones Provincie Utrecht Kaart waarop aangegeven de ecologische hoofdstructuur van de provincie Utrecht met de ecologische verbindingszones ( reeds aanwezig of in ontwikkeling
Kaart golfbanen in prov. Utrecht Kaart van de Natuur-en Milieufederatie Utrecht van alle inititieven om een nieuwe goflbaan te realiseren in de provincie Utrecht
Kaart Streekplan Provincie Utrecht Kaart behorend bij het streekplan van de provincie Utrecht; hierop staan aangegeven de verdeling tussen landelijk gebied 1 - 3
   
   
   
   
Startnotitie verbreding A27(mei 2008) Notitie van Rijkswaterstaat over de verbreding van de A27
Informatie  
www.dasenboom.nl Website met informatie over levenwijze en wettelijke bescherming van de das
milieuprijs 'Prinsenlaantje' wint de milieuprijs van natuur- en milieufederatie Utrecht en het IVN- consulentschap
Het golfbaanplan Er waren plannen om in gebied van Prinsenlaantje een golfbaan te realiseren. Dit is verhinderd.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
-