Stichting behoud
naam
en ommelanden
herfst voorjaar

Stichting tot behoud van het Prinsenlaantje en Ommelanden

Bestuur:

Voorzitter:              Vacature
                                 

Secretaris:             Peter Janssen
                              Maartensdijk

Penningmeester:   Jaap Vermeulen
                              Groenekan

Leden:                   

                               

                               

 

 

                           

ANBI-informatie

K.v.K: 30237618

RISN:8191.11.776

Bankrek. NL73RABO0103284826 ten name van de Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden te Groenekan

 

Financiëel Jaarverslag 2018

Beleidsplan 2018-2022

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Financiële verantwoording

Financiëel overzicht 2014

Financiëeel overzicht 2015

Financiëeel overzicht 2016

 

 

 

Webmaster (geen bestuurslid): F.Roestenberg

                            email:f@roestenberg.info

-